SCROLL

Wat de toekomst brengen moge,

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn Folkert en Marjolein van der Horst met onze dochter Suus. Al enige jaren zijn wij lid van  de Vrije Evangelische Gemeente aan de Taludweg in Hilversum. Hier voelen wij ons erg thuis. In het dagelijks leven is Folkert werkzaam als hovenier en Marjolein als administratief medewerkster. Wij zijn de trotse ouders van onze eenjarige dochter Suus.

 

Doel en visie

Al enige tijd voelen wij ons door God geroepen om voortaan ons leven in dienst van de Heer te stellen, dienstbaar te zijn in Zijn Koninkrijk. God heeft het Evangelie bekendmaken in ons hart gelegd. Waar dit precies zal zijn, in binnen- of buitenland, weten we nog niet.

Deze roeping is herkend door de kerkenraad van onze thuisgemeente. Om meer duidelijkheid te krijgen over Gods roeping en ons verder te bekwamen, worden we door onze gemeente uitgezonden naar de Bijbelschool Heilbron in Duitsland. Heilbron is een Bijbelgetrouwe, twee- jarige, fulltime opleiding.

De opleiding is sterk gericht op persoonlijke vorming en toerusting en bestaat uit veertien modules, per module kunnen we instromen.

 

Ons trouwlied was:

‘‘Wat de toekomst brengen moge’’

Wij willen ons dan ook laten leiden door des Heeren hand.

mij geleidt des Heren hand;

DE DOELSTELLINGEN VAN DE

BIJBELSCHOOL ZIJN:

  • Een toegerust volk voor de Heere bereiden (Luk. 1: 17)
  • Het heil van Jezus Christus verkondigen onder alle volken (Ps. 96: 2,3)
  • De Naam van Jezus Christus groot maken onder de heidenen (Mal. 1: 11)
  • Studenten leren mensen te helpen om hen bruikbaar te maken tot dienstbetoon vanuit de bewogenheid en vrijmoedigheid van Christus (Gal. 6: 1 en Matth. 9: 36)
  • Jongeren en ouderen toerusten tot de bediening van zending, evangelisatie en/of pastorale counseling (Hebr. 13: 21 en 1 Petr. 4: 10-11)
  • Met elkaar leven tot glorie van God en samenwerken tot uitbreiding van Gods Koninkrijk (Matth. 6: 10).
  • Karaktervorming van een nieuwe generatie gelovigen, die het belang inzien van een Geestvervuld, heilig en biddend leven (1 Tim. 4: 12).

Europe Ministry School

Everything that we, as Gospel for Europe Ministry school do, we do in dependency of the Lord Jesus Christ.

 

We search for a right balance, between God’s love and His righteousness and between our traditions and renewals in the midst of the Reformed Evangelical movement.

 

Our fundamental statement is that the Lord will build this house and that we may raise the name of Jesus Christ.

 

(copyright 2015 Gospel for Europe)

moedig sla ik dus de ogen

FINANCIËLE STEUN

Wat vragen wij van u?

Allereerst is dit natuurlijk niet mogelijk zonder uw gebed. Daarom vragen wij u voor ons te bidden. Om deze opleiding te kunnen volgen hebben wij ook uw financiële steun nodig. Het is de bedoeling dat we de komende 2 jaar van giften gaan leven, omdat we beiden fulltime de opleiding gaan volgen. Daarom willen wij u vragen ons te steunen met een bedrag dat de Heere op  uw  hart  legt. Het makkelijkst voor ons zou zijn als dit een vaste maandelijkse bijdrage is. (Vul uw gegevens in op de contactpagina)

 

Wanneer?

Zodra er voldoende financiële steun verworven is, gaan we beginnen op de Bijbelschool. Dit is mogelijk omdat we het hele jaar door bij elke module kunnen instromen. Ons voornemen is om 4 januari 2016 te starten.

 

 

Gedragen

Onze thuisfrontcommissie bestaat uit:

Peter en Marinka Benit, Theo en Gezina Oosterhagen en Jan Willem van den Bos.

 

Thuisgemeente

Onze thuisgemeente, de Vrije Evangelische Gemeente te Hilversum, staat achter het gaan naar de Bijbelschool en heeft het voornemen ons in de toekomst te gaan uitzenden.

naar het onbekende land.

DOE MEE EN VUL HET DEELNAMEFORMULIER IN

Let op!

Gebruik onderstaande omschrijving bij uw overschrijving!!

 

IBAN NL41 RABO 0398 2068 21

t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente te Hilversum,

o.v.v. “Ondersteuning Project Heilbron”.

FM880

Ondersteuning Project  Heilbron

Thuisfrontcommissie

p/a Beverlaan 56

1216 GD Hilversum

E-mailadres: tfcfm2015@gmail.com

 

Taludweg 35A  |  1215 AB Hilversum

www.veghilversum.nl

IBAN: NL41 RABO 0398 2068 21