HOME

STEUN

LICHT! BREDA

WIE ZIJN WIJ

BLOG

DEELNEMEN

CONTACT

NIEUWSBRIEVEN

FM880

SCROLL

Wat de toekomst brengen moge,

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn Folkert en Marjolein van der Horst. Wij hebben een dochter Suus (2014) en een zoon Gijs (2017). Al enige jaren zijn wij lid van  de Vrije Evangelische Gemeente aan de Taludweg in Hilversum. Hier voelen wij ons erg thuis. In het dagelijks leven was Folkert werkzaam als hovenier en Marjolein als administratief medewerkster.

 

Doel en visie

Al enige tijd voelen wij ons door God geroepen om voortaan ons leven in dienst van de Heer te stellen, dienstbaar te zijn in Zijn Koninkrijk. God heeft het Evangelie bekendmaken in ons hart gelegd.

Deze roeping is herkend door de kerkenraad van onze thuisgemeente. Om meer duidelijkheid te krijgen over Gods roeping en ons verder te bekwamen, zijn we door onze gemeente uitgezonden naar de Bijbelschool Gospel for Europe in Duitsland. In augustus 2016 is de opleiding verplaatst naar Hilversum.

 

 

 

 

Gospel for Europe is een Bijbelgetrouwe, eenjarige, fulltime opleiding. De opleiding is sterk gericht op persoonlijke vorming en toerusting.

 

Nadat we twee jaar binnen de leefgemeenschap van de Bijbelschool hebben gewoond, wonen we per 1 november 2017 in Breda!  Wij zijn binnen het team van Licht! Breda als stagiaires opgenomen. Het team van kerkplanters bestaat uit 2 echtparen: Bert en Rozanne van Maaswaal en Jacob en Janneke van de Boogaard en Danny Zako, een Syrische christen die veel contact heeft met Arabisch sprekende mensen uit de wijk.

 

In augustus 2017 hebben we een stageperiode van 4 weken doorgebracht in Breda. Hierover hebben we al vaker geschreven in onze nieuwsbrieven.

Na veel gebed en gesprekken hebben we besloten om via de Bijbelschool Gospel for Europe nog een vervolgjaar te doen. Hierbij zullen we 10 maanden stage lopen in Breda en om de twee maanden een week terug zijn in Hilversum voor onderwijs en begeleiding.

mij geleidt des Heren hand;

LICHT! BREDA:

Licht! Breda is een hedendaagse gemeenschap van volgelingen van Jezus en wil betrokken en actief zijn in wijk ‘De Heuvel’ in Breda waar ook het Lichthuis is. Daar is elke 1e zondag van de maand een brunch. Tijdens de brunch is iedereen welkom om mee te komen eten en elkaar te ontmoeten. Na het eten is er een moment van samen zingen, bidden en luisteren naar Gods Woord.  Elke woensdag is er een gezamenlijke maaltijd in het Lichthuis. Iedereen die wil, kan om 17.30 uur aanschuiven en neemt genoeg eten mee voor zichzelf of zijn/haar familie/gezin/vrienden. Zo is er automatisch genoeg te eten voor iedereen en genieten we van elkaars kookkunsten en gezelligheid.

 

Op donderdag en vrijdag is het Lichthuis geopend van 10.00 – 16.00 uur. ’t Lichthuis wil een open huis zijn voor kinderen, ouders en alleenstaanden. Je kunt binnenlopen voor een luisterend oor, een kopje koffie en een gezellige ontmoeting.  Er wordt ook tweedehands kinderkleding en speelgoed verkocht voor kleine prijsjes.

 

Stage

Een beknopt weekoverzicht:

 

Zondag: Lichtactiviteit, dit houdt in dat er bijvoorbeeld een Brunch is of een avondmaaldienst, Arabische Lichtfamilie, etc.

 

 

 

Maandag: gezinsdag. Op deze dag zijn er geen activiteiten voor Licht, maar zullen we ook geen tijd besteden aan opdrachten vanuit de Bijbelschool. Deze dag zijn we vrij gepland om met ons gezin in te plannen.

 

Dinsdag: studiedag. Dit is een dag waarop we Bijbelschool opdrachten, stageverslagen, online cursus pastorale counseling of huiswerk zullen maken. Dit is ook de dag waarop we om de week een gesprek hebben met Bert van Maaswaal en Janneke van de Bogerd, onze stagebegeleiders.

 

Woensdag: Om de week gaan we langs mensen die we hebben leren kennen of nog niet kennen. Dit kan samen als gezin of apart. De andere week zal Folkert samen met Jacob de buurt verkennen en is Marjolein thuis met de kinderen. Ook is er ruimte om activiteiten met en voor de kinderen in de wijk te ontwikkelen.

 

Donderdag: Marjolein zal dan met Rozanne in het Lichthuis zijn.

Folkert zal dan bij de kinderen zijn.

 

Vrijdag: Marjolein zal in het Lichthuis werken aan de website en de Facebookpagina van Licht Breda.  Folkert zal om de week Veritas volgen bij Bert en de andere week met Jacob meegaan voor bezoeken in de wijk.

Elke vrijdagavond is er om 19.00 uur Nederlandse les aan Arabische mensen. Wij zullen per week kijken wie van ons daar naartoe gaat.

 

 

 

Ons trouwlied was:

‘‘Wat de toekomst brengen moge’’

Wij willen ons dan ook laten leiden door des Heeren hand.

moedig sla ik dus de ogen

FINANCIËLE STEUN

Wat vragen wij van u?

Wat vragen wij van u?

Allereerst is dit natuurlijk niet mogelijk zonder uw gebed. Daarom vragen wij u voor ons te bidden.

 

Om een leven in dienst van de Heere te leven, hebben wij ook uw financiële steun nodig. Wij leven van giften, aangezien wij fulltime in de bediening staan.  Daarom willen wij u vragen ons te steunen met een bedrag dat de Heere op  uw  hart  legt. Het makkelijkst voor ons zou zijn als dit een vaste maandelijkse bijdrage is. (Vul uw gegevens in op de contactpagina)

 

 

Wanneer?

Per september 2017 zijn we begonnen aan ons vervolgjaar op de Bijbelschool en per 1 november zijn we verhuisd naar Breda.

 

 

Gedragen

Onze thuisfrontcommissie bestaat uit:

Peter en Marinka Benit, Theo en Gezina Oosterhagen en Jan Willem van den Bos.

 

Thuisgemeente

Onze thuisgemeente, de Vrije Evangelische Gemeente te Hilversum, staat achter het gaan naar de Bijbelschool en heeft het voornemen ons in de toekomst te gaan uitzenden.

 

 

Nieuw adres

Wij wonen sinds 1 november 2017 in ons eigen huis in Breda. Het adres is:

Fam. van der Horst

Van der Duyn van Maasdamstraat 9

4812 NA  Breda

 

 

naar het onbekende land.

DOE MEE EN VUL HET DEELNAMEFORMULIER IN

Let op!

Gebruik onderstaande omschrijving bij uw overschrijving!!

 

IBAN NL41 RABO 0398 2068 21

t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente te Hilversum,

o.v.v. “Ondersteuning Project Heilbron”.

FM880

Ondersteuning Project  Heilbron

Thuisfrontcommissie

p/a Beverlaan 56

1216 GD Hilversum

E-mailadres: tfcfm2015@gmail.com

 

Fam. F. van der Horst

Van der Duyn van Maasdamstraat 9

4812 NA Brede

Taludweg 35A  |  1215 AB Hilversum

www.veghilversum.nl

IBAN: NL41 RABO 0398 2068 21