SCROLL

Wat de toekomst brengen moge,

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn Folkert en Marjolein van der Horst. Wij hebben een dochter Suus (2014) en een zoon Gijs (2017). Al enige jaren zijn wij lid van  de Vrije Evangelische Gemeente aan de Taludweg in Hilversum. Hier voelen wij ons erg thuis. In het dagelijks leven was Folkert werkzaam als hovenier en Marjolein als administratief medewerkster.

 

Doel en visie

Al enige tijd voelen wij ons door God geroepen om voortaan ons leven in dienst van de Heer te stellen, dienstbaar te zijn in Zijn Koninkrijk. God heeft het Evangelie bekendmaken in ons hart gelegd. Waar dit precies zal zijn, in binnen- of buitenland, weten we nog niet.

Deze roeping is herkend door de kerkenraad van onze thuisgemeente. Om meer duidelijkheid te krijgen over Gods roeping en ons verder te bekwamen, zijn we door onze gemeente uitgezonden naar de Bijbelschool Gospel for Europe in Duitsland. Gospel for Europe is een Bijbelgetrouwe, eenjarige, fulltime opleiding. In augustus 2016 is de opleiding verplaatst naar Hilversum.

De opleiding is sterk gericht op persoonlijke vorming en toerusting en bestaat uit veertien modules, per module kunnen we instromen.

 

Ons trouwlied was:

‘‘Wat de toekomst brengen moge’’

Wij willen ons dan ook laten leiden door des Heeren hand.

mij geleidt des Heren hand;

DE DOELSTELLINGEN VAN DE

BIJBELSCHOOL ZIJN:

  • Studenten opleiden voor de Grote Opdracht, het Evangelie van Jezus Christus te brengen aan alle mensen in Europa, ongeacht taal, ras en opleiding, door middel van Zending, Evangelisatie en Gemeentestichting.
  • Studenten opleiden in Bijbelse Pastorale counseling.
  • Studenten opleiden om ‘gewoon’ een radicale getuige van Jezus te zijn op de werkplek.

 

(copyright 2017 Gospel for Europe)

moedig sla ik dus de ogen

FINANCIËLE STEUN

Wat vragen wij van u?

Allereerst is dit natuurlijk niet mogelijk zonder uw gebed. Daarom vragen wij u voor ons te bidden. Om deze opleiding te kunnen volgen hebben wij ook uw financiële steun nodig. Het is de bedoeling dat we de komende 2 jaar van giften gaan leven, omdat we beiden fulltime de opleiding gaan volgen. Daarom willen wij u vragen ons te steunen met een bedrag dat de Heere op  uw  hart  legt. Het makkelijkst voor ons zou zijn als dit een vaste maandelijkse bijdrage is. (Vul uw gegevens in op de contactpagina)

 

Wanneer?

4 januari 2015 zijn wij begonnen aan de opleiding in Gronebach, Duitsland. In september 2016 zijn we verder gegaan met het tweede jaar in Hilversum, Nederland.

 

 

Gedragen

Onze thuisfrontcommissie bestaat uit:

Peter en Marinka Benit, Theo en Gezina Oosterhagen en Jan Willem van den Bos.

 

Thuisgemeente

Onze thuisgemeente, de Vrije Evangelische Gemeente te Hilversum, staat achter het gaan naar de Bijbelschool en heeft het voornemen ons in de toekomst te gaan uitzenden.

naar het onbekende land.

DOE MEE EN VUL HET DEELNAMEFORMULIER IN

Let op!

Gebruik onderstaande omschrijving bij uw overschrijving!!

 

IBAN NL41 RABO 0398 2068 21

t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente te Hilversum,

o.v.v. “Ondersteuning Project Heilbron”.

FM880

Ondersteuning Project  Heilbron

Thuisfrontcommissie

p/a Beverlaan 56

1216 GD Hilversum

E-mailadres: tfcfm2015@gmail.com

 

Taludweg 35A  |  1215 AB Hilversum

www.veghilversum.nl

IBAN: NL41 RABO 0398 2068 21